Усмивки от старите ленти: Доктър Корабов

You may also like...

3 Responses

  1. Bruce Wayne says:

    анонимните коментари ги изтривам

  2. d3l says:

    пак ли брани войвода? 🙂

  3. Bruce Wayne says:

    някакъв ултрас на Корабов, ако се беше написал някак нямаше да го трия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *