Писмо, спешно е

До системния итегратор на CABLE BG

Моля, да бъде спрян от употреба e-mail : dimiter.@enco.bg
и да бъде пуснат в експлоатация e-mail: s…@enco.bg

С уважуние: Димитър М.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *