Смаки силистра – Избухнете


Момчето пак забива някоя слива красива,
знам че си игрива, пъргава и доста жива.
Харесвам те така,
с отворени крака,
когато съм те качил
отново на масата.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *