Update @ Daily Spit

Ако не искаме още 50 години да сме кенефа на Европа, трябва да се вземем в ръца и да си построим… тоалетни! Липсата на Нуждник прави народа зъл, нервен и подтиснат. За да живе бозайнико добре, трябва всеки един момент да се намира в обсега на клекало, което е чисто, не прекалено населено, устойчиво на съответните килограми за сядане и заредено с тоалетна хартия, кошче и сапун. И то без фейсконтролна бабичка, която да те дебне кога влизаш и да джоби за 30 стотинки.

>> Продължението

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *