В новия икономически див запад

“Чужденците, които държат огромно количество финансови активи на САЩ, са основно индустриални азиатски страни и нефтени държави. В тези държави управляват автократични режими. САЩ не само са задлъжняли на автокрациите, но освен това са длъжници не на частния, а на държавния сектор. Този фактор, придобиващ геополитически характер, няма голямо значение докато тези изкупувания са ограничени. Но става проблем, когато делът на подобни държатели достигне една трета от целия държавен дълг и една пета от дълга на агенциите, както се случва в момента.

Основните кредитори на американците са китайците, държащи около два трилиона долара. Руският резервен фонд съдържа 500 милиарда долара (което е четвърт от китайските резерви) и около половината от него е вложена във финансови активи в САЩ. Частта от американски ценни книжа в ръцете на развиващите се страни не е толкова голяма, но постоянно расте, дефицитът на търговския баланс на САЩ не намалява и следователно година след година външният дълг нараства.”

Студената война на финансите от Джорджо Арфарас@e-vestnik.bg

Допълнителни детайли от the big picture, която кара много учили икономисти да се пулят и да се почесват нервно по темето..

You may also like...

2 Responses

  1. Фактът, че Америка дължи толкова пари на Китай като че ли превръща самата Америка в комунистическа страна.

    Доказателство за това е скорошният опит за намеса на държавата в икономиката. Това, разбира се е неокомунизъм от най- долнопробен тип. Добре че в американския конгрес има благоразумни хора, които стопираха тази комунистическа оргия.

    ВСЯКА намеса на държавата в свободната пазарна икономика е комунистическо действие. Всяка!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *