Защо Мадона бута нафта

Научно доказаното: “В последното изследване се включили доброволци, които се смятат за талантливи и креативни. Те били подложени на редица тестове за съобразителност и творчески способности. За да оценят креативността им, се задавали и нестандартни въпроси, например – „Какво би се случило, ако облаците бяха прикрепени за земята с шнурове?“. Оценявали се гъвкавостта и оригиналноста в отговорите.

Тестваните попълнили и анкетна карта за постиженията в живота си. След изпълнението на тези интелектуални задачи, доброволците били подложени на кръвен тест за откриване на гена NRG1.

Оказва се, че тези с най-висок бал на тестовете за креативност и най-високи постижения в живота носят варианта на гена, отговорен за психичните разстройства.

Това е първият случай, в който така ясно е намерена връзката между психопатологията и творческите изяви. Освен това резултатите от изследването сочат, че някои варианти на гените, свързани със заболяванията, не са засегнати от еволюцията и остават в генофонда на човечеството, заради своите положителни ефекти.”

Трудното не е да си луд и да се занимаваш с изкуство, а да си относително нормален и пак да си в този бизнес 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *