All is full of love

fulloflove.jpg

Симпатичен блог на който попаднах днес. Толкова е “изчистен”, че има само един линк, а това, според дебелите книги по Нетикет, е проява на снобизъм.

You may also like...

2 Responses

  1. lyd says:

    А според теб?

  2. деница says:

    тоя нетикет да не го е писал максим бехар ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *