На щик в борбата с Тероризма

Тук, в редакцията, отчитаме 9 години от падането на тероризма и началото анти-терорната борба. Усилено се готвим за Септември 2011, когато ще честваме юбилей – 10 години активна борба с тероризма. Световния.

Във връзка с Междунароното положение, Събитията, Проливите и Великите сили, ние призоваваме, Вас, драги читатели, активно да се задействате и да започнете най-накрая да се борите с тероризма.

Първа стъпка в това би било теоретична идентификация и запознаване с плановете за тероризма на Република България. Смирено молим, да отделите 10 минути, за да прочетете текста по-долу, няма да ви караме да го четете целия, това е само увода и не забравяйте, да си уважаваме труда, някой е писал това с месеци и взел няколко бона хонорар, за да го изготви. Експертни групи са заседавали, комисии са давали резолюции, цели академии академици с кръв и пот са написали този Н А Ц И О Н А Л Е Н   Д О К Л А Д. Помнете: Саддам обичаше България, обичайте я и Вие. От нас лека, доходна и безаварийна.

Международната общност днес с основание дефинира заплахата от международния тероризъм като обща за всички държави и цялото човечество. Република България  се ръководи от оценката на Съвета за сигурност на ООН, че терористичните нападения срещу САЩ от 11 септември, както и който и да е акт на международен тероризъм,  представляват заплаха за мира и сигурността. При това заплаха, която може да стигне агресивност и мощ, способни да разстроят междудържавното общуване, търговските връзки, научния и културния обмен и да накърнят свободата на човешкия дух. Република България осъжда всички прояви на тероризъм, национални или с международен характер и независимо дали те са провокирани от политически, религиозни, етнически или социални подбуди.

Българската страна се обявява за международна недопустимост на тероризма под каквато и да е форма. Взетите от Съвета за сигурност на ООН решения за борба с тероризма, на първо място резолюция 1373, предприеманите от други влиятелни международни организации мерки, както и ефективното прилагане на международното законодателство, би трябвало да доведат до кодекс на национално и международно поведение на държавите, насочено към оперативно и наказателно преследване на подбудители, извършители и помагачи на тероризма. В качеството си на непостоянен член на Съвета за сигурност с мандат от 1 януари 2002 г. Република България ще продължи да съдейства най-активно на международното сътрудничество за пресичане и поставяне извън закона на тероризма. Българската страна е също готова да допринесе за изработване и приемане на нова всеобхватна конвенция за борба с тероризма.
Парламентът и правителството на Република България единодушно и категорично се обявиха за създаването на глобална коалиция за борба с тероризма и одобриха предоставяне от българска страна на логистични улеснения и съдействие на коалицията. България подкрепи решението на Северноатлантическия съвет от 4 октомври 2001 г. и се  присъедини към Плана за действие на Европейския съюз от 21 септември 2001 г., както и към Декларациите на Европейската министерска конференция (Брюксел) и на Срещата на най-високо равнище (Варшава) за борба с тероризма. България участва също в Плана за действие на ОССЕ срещу тероризма, приет от Съвета на министрите в Букурещ.
Република България е сред държавите, за които заплахата от международен тероризъм има геостратегическо измерение, предизвикващо непрекъсната най-сериозна загриженост.  Спецификата на кръстопътния район на Югоизточна Европа и особено незатихналите докрай огнища на напрежение и въоръжен конфликт в Западните Балкани са хранителна среда за рецидиви на международен тероризъм, организирана престъпност и незаконен трансграничен трафик.

В този контекст властите на Република България работят последователно, за да не се допусне територията на страната да бъде използвана от чуждестранни и международни терористични организации, както и да бъдат предотвратени опити за установяване на канали между организирани престъпни структури в страната и международни терористични групи и мрежи. Тези действия на национално равнище произтичат и от Единната стратегия за противодействие на престъпността, приета от правителството на Р България през  1998 г. В изпълнение на резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН беше спешно разработен и приет национален „План за разкриване и предотвратяване на терористична дейност на територията на Р България”.

You may also like...

2 Responses

  1. мария а. says:

    Пея българския химн и плача…

    Вчера видях един терорист пред блока. Цяла кутия пиратки изпука сополивия му келеш, като срещна майка му ще и вдигна жесток скандал

  2. Ще цитирам мъдрия български народ: Дрън-дрън ярина…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *