You may also like...

3 Responses

  1. Трябва да пускат тези “честитки” от наближаващите хеликоптери!

  1. May 18, 2014

    […] е на nname.org, от сайта можете да видите как сами да си направите […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *