България – страната без причинно-следствена връзка

Едно време имахме Априлско въстание, героично, но и твърде малобройно и неуспешно. Дойдоха братята руснаци да завладяват проливите и пътьом ни освободиха.

После си поканихме австриец за цар, и той там какво направи и какво не – историята вече не помни.

После се сродихме с Хитлерова Германия, но руснаците я победиха и пак ни освободиха – наложиха ни да им правим компоти и да вярваме в комунизма.

Един ден руснаците ни се обадиха, че ще разтурят седянката, казаха да махаме комунизма и да правим демокрация. И направихме.

Изключително нормално е, в страна, в която нещата се случват без участието на народа, последният да се чувства не съвсем на място и да разбира последен какво става. Ако чакахме на него, щяхме да сме си още част от Турция. И може би щяхме да сме и по-добре.

You may also like...

1 Response

  1. kind of a pimp says:

    “удобни хора” сме. аз друго обяснение нямам

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *