Презрението към хората често е знак на вулгарна душевност. Тогава то се придружава от самодоволство. Напротив, законно е само когато се съпътства от презрение към себе си”. Това е казано от Камю не за Дейли спит, а за стария френски писател Шамфор (1741 – 1794). Той от своя страна има много интересна биография, но ще се въздържа да я раздувам.

You may also like...

1 Response

  1. Ruth says:

    Aз от Камю съм запомнила само едно нещо – че всеки повод за живот е и чудеснo основание за смърт. Това е…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *