New template

Нов темплейт на templates4blogger.blogspot.com/. Не съм много прецизен в разположението на текста, ама на хризан кон зъбите…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *