Бат Сали ме разсмя, като каза, “Ирена ми падна от очите”. Мангалчетата най-често грешат предлозите и родовете на предметите 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *