Още гадна музика

Ableton-a нещо не иска да се зарежда на основния ми Windows, после Cubase SX2 ме предаде и започна да сбъгавява файловете при save и тръгнах да мигрирам към Fruity. Това е първата тестова продукция 🙂

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    Блюе!!! 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *