Фенщината…

Преди години да си фен на група означаваше да отидеш на Магазина и за си закупиш всички нейни касетки/дискове. Сега този статус е да (знаеш че) я имаш записна някъде из DVD-тата. След 2-3 години критерият ще бъде да можеш да я издириш веднага в интернет или да имаш URL отгдето да слушаш в реално време. Животът се променя, хитрите лайна изплуват най-първи 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *