Животъ на Гари

Тоз Гариту е избрал да си бложи у блогъ по много интересьен начин
garyslife.png
Вместо да пишува постуи, прави малки карикатурки на себе си и ги цъка ина след друга
garis.png

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *