Minimum, maximum

Лице на име Максим Иванов се оказа авторът на знаменателните шапки на TV7, а Запалването се оказа по-мощно, отколкого го смятахmaxim_ivanov.jpgЖалко, че още през 2007 е запалил джапанките за общомакедонска Австралия, иначе можеше да имаме и друг телевизионен канал с адекватна и оригинална визия…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *